«ο Αμνός, το ψάρι, η Πάπια & ο Σταυρός»

 
Αν ψάχνεται κάτι πέρα από ένα  παρδαλό χρυσόψαρο στη γυάλα
Αν δεν σας αρέσει η μουσική ενός ξεχαρβαλωμένου αμνού
Τότε μην χάσετε το χρόνο σας
Αν ψάχνεται ένα  παρδαλό χρυσόψαρο στη γυάλα
Αν σας αρέσει η μουσική ενός ξεχαρβαλωμένου αμνού
Τότε, το χρόνο σας να κάψετε δίχως φόβο
Family Films Corfu
Clip #3452
του Γιώργου Μικάλεφ


familyfilmscorfu.wordpress.com
facebook.com/familyfilmscorfu
facebook.com/georgemicalefcreations