3 σκέψεις σχετικά με το “Θρησκείες & αγάπη…”

 1. Η Άισα αλ-Σιντντίκα μπιντ Άμπου Μπακρ (κόρη του Άμπου Μπακρ) και της Ουμ Ρουμάν μπιντ Αμίρ ιμπν Ουβεϊμίρ, γεννήθηκε το 614 μ.Χ. στη Μέκκα. Η οικογένεια του Άμπου Μπακρ ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στον Προφήτη. Όσοι ασπάστηκαν από τους πρώτους το Ισλάμ, ήταν όλοι σχεδόν παλιοί φίλοι του Άμπου Μπακρ.

  Όταν πέθανε η Χαντίτζα (ραντιγιαλλάχου άνχα), η πρώτη σύζυγος του προφήτη Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ) ο Προφήτης είδε ένα όνειρο. Ήρθε στο όνειρο του ο άγγελος Τζεμπραήλ/Γαβριήλ (αλέιχι ουά σαλάμ) και του είπε: “Ω Απεσταλμένε του Θεού, ένα κορίτσι θα γίνει σύζυγος σου. Θα διώξει τη λύπη και τη μοναξιά σου.” και έδειξε τότε στον Προφήτη την Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) τυλιγμένη μέσα σ’ ένα ύφασμα.

  Η ίδια μάλιστα η Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) είπε ότι ο προφήτης Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ) της είπε: “Σε είδα σε ένα όνειρο. Ένας άγγελος σε έφερε σε μένα τυλιγμένη μέσα σε ένα μάλλινο ύφασμα και μου είπε: «Αυτή είναι η σύζυγος σου». Εγώ τότε παραμέρισα το ύφασμα και είδα ότι ήσουν εσύ. Είπα στον εαυτό μου: «Αν είναι απ’ τον ΑΛΛΑΧ, σίγουρα θα γίνει».” (Sahih al-Bukhari, v.7, book 62, no. 57;)

  Κάποια λοιπόν στιγμή ο Προφήτης έστειλε την Χάουλα μπιντ Χακίμ που έμενε με την οικογένεια του Οθμάν ιμπν Μαζούν να μεσολαβήσει για να γίνει ο γάμος με την Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) και τελικά έγινε ο αρραβώνας.

  Η Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) διηγήθηκε πώς ο Προφήτης (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ) την νυμφεύθηκε όταν εκείνη ήταν έξι ετών, και συνευρέθηκε μαζί της συζυγικά όταν εκείνη ήταν εννέα ετών. Μετά εκείνη έμεινε μαζί του εννέα χρόνια’ δηλαδή, μέχρι τον θάνατό του. (Sahih al–Bukhari, 5133; & Sahih Muslim, #3310;)

  Η Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) είπε ότι ο Προφήτης την παντρεύτηκε όταν ήταν 6 ετών και ότι ο γάμος ολοκληρώθηκε όταν αυτή ήταν 9 ετών (στην πραγματικότητα ήταν 11 ή λίγο μεγαλύτερη καθώς υπήρχαν αναφορές ότι ήταν 8 χρόνια μικρότερη της Φάτιμα). Βεβαίως, με βάση την κουλτούρα και τις συνήθειες της εποχής, ήταν συνήθεια να παντρεύονται νεαρά κορίτσια με μεγαλύτερους άντρες. (Tahqeeq fi ahadith al-khilaf, 2/267;)

  Ο Αμπντου’λ-Μουτάλιμπ είχε παντρευτεί μια νεαρή κοπέλα, τη Χάλα, όταν εκείνος ήταν ηλικιωμένος. Το ίδιο και ο χαλίφης Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ (ραντιγιαλλάχου άνχου) είχε παντρευτεί μία μικρή κοπέλα και κόρη του Αλή ιμπν Άμπου Τάλιμπ (ραντιγιαλλάχου άνχου), ο ίδιος ο Άμπου Μπακρ παντρεύτηκε την μητέρα της Άισα την Ουμ Ρουμάν όταν αυτή ήταν σε μικρή ηλικία κ.τ.λ.

  Η ίδια η Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) ήταν ένα πρόωρα αναπτυγμένο κορίτσι και είχε πει: “Όταν μια κοπέλα φτάσει στην ηλικία των 9, τότε είναι ΓΥΝΑΙΚΑ.” (Sunan Tirmidhi, sahih, #1027)

  “Κορίτσια που τόσο συχνά στην ηλικία των εννέα τους ερχόταν περίοδος.” (Siyar A’lam al-Nubala, 10/91;)

  Επίσης η σύζυγος του Προφήτη και μητέρα όλων των μουσουλμάνων Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) δεν ήταν μια οποιαδήποτε κοπέλα αλλά είχε να επιτελέσει μια ειδική αποστολή και χωρίς να έχει πάει σε σχολείο ή σε πανεπιστήμιο, έγινε μία απ’ τις πρώτες και μεγαλύτερες νομικούς του Ισλάμ με πολλούς μαθητές (πολλοί απ’ τους οποίους ήταν ορφανοί) ενώ επίσης είχε παρευρεθεί σε πολλές μάχες (όπως οι μάχες του Μπαντρ, του Ούχουντ, του Χάντακ κ.α) όπου βοηθούσε τους τραυματίες και μας μετέδωσε πάνω από 2.000 αχαντίθ (λόγια) του Προφήτη, δίνοντας μας έτσι μια εικόνα απ’ την καθημερινή του ζωή.

  Ο άγγελος Τζεμπραήλ/Γαβριήλ ερχόταν στον Προφήτη όταν εκείνος ήταν με την Άισα αλλά όχι όταν ήταν με τις άλλες συζύγους του (Buhâri, Hibe, 8; & Tabarâni, Kebîr, 23/30 (75);) και από τις συζύγους του Προφήτη μόνο εκείνη είδε τον Τζεμπραήλ. (Tabarâni, Kebîr, 23/29, 31 (74,77);) Τις δεκατέσσερις τελευταίες μέρες της ζωής του ο Προφήτης τις πέρασε στο σπίτι της Άισα (Buhâri, Megâzî, 83; & Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 13;) και στα χέρια της πέθανε. (Buhâri, Megâzî, 83; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 13; Ahmed ibn-i Hanbel, Müsned, 42/159; & Tabarâni, Kebîr, 23/30-33 (75, 77, 78, 79, 82);)

  Η Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) είχε θέση ανάμεσα στους εφτά μεγαλύτερους νομοθέτες (της Σαρία/Ισλαμικού Νόμου) της εποχής της, ανάμεσα στους Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ, Αλή ιμπν Άμπου Τάλιμπ, Αμπντουλλάχ ιμπν Μασούντ, Αμπντουλλάχ ιμπν Αμπμπάς, Αμπντουλλάχ ιμπν Όμαρ, Ζέιντ ιμπν Θάμπιτ κ.α. Το σπίτι της ήταν θα μπορούσαμε να πούμε ένα πανεπιστήμιο. (İbn-i Mübârek, Zühd, 1/382 (1079); İbn-i Mansûr, Sünen, 1/118 (287); İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 6/239 (31037); & Hâkim, Müstedrek, 4/12 (6736);)

  Φρόντισε πολλά ορφανά, τα μόρφωσε και τα πάντρεψε. (Beyhakî, Sünen, 2/458 (4193); Ebû Nuaym, Müsnedü Ebî Hanîfe, 1/154; Tayâlisî, Müsned, 1/197 (1382); & İshak İbn-i Râhûye, Müsned, 3/813 (1452);)

  Απελευθέρωσε περισσότερους από 60 σκλάβους. (Belâzuri, Ensâb, 1/149; & Muvatta, Itk, 8 (14);)

  Μου αρέσει!

  1. Όπως είναι καταγεγραμμένο, περνούσε την καθημερινότητα της με προσευχή και νηστεία (İbn-i Sad, Tabakât, 8/54; & Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, 2/187;), ενώ κάθε χρόνο πήγαινε στη Μέκκα και έκανε το Χατζ. (Buhâri, Cezâü‘s-sayd, 26; & Vâkidi, Megâzî, 732;)

   Ο Άμπου Μούσα αλ-Άσαρι (ραντιγιαλλάχου άνχου) φίλος και ακόλουθος του Προφήτη, είχε πει: “Αν είχαμε μια δυσκολία σε κάποιο θέμα, πηγαίναμε και ρωτούσαμε την Άισα.” (Siratu’l–Aisha, on the authority of Tirmidhi, p. 163)

   Ο Αλ-Άχναφ (ραντιγιαλλάχου άνχου) είπε: “Εχω ακούσει λόγους από τον Άμπου Μπακρ, τον Όμαρ, τον Αλή και τον Οθμάν αλλά ποτέ δεν άκουσα κανέναν τόσο γλυκό αλλά και συγκροτημένο λόγο όσο ο λόγος της Άισα.” (al–Hakim al–Mustadrak, Vol.4, p.11)

   Ο Ούρουα ιμπν Ζουμπέιρ (ραντιγιαλλάχου άνχου) είπε: “Δεν έχω βρει μέχρι τώρα κανέναν πιο δυνατό στη γνώση του Κορανίου και του θέματος χαλάλ-χαράμ (τί είναι ισλαμικά επιτρεπτό ή όχι) απ’ την Άισα. Γι’ αυτό οι Σαχάμπα (Ακόλουθοι) του Προφήτη πήγαιναν σ’ αυτήν όταν είχαν να λύσουν ένα σοβαρό πρόβλημα.” (Ibn Qayyim, Jalau’l–Afham; & Ibn Sa’ad, Vol.2, p.26;)

   Ο Άμπου Σαλάμα, γιος του Αμπντουρραχμάν ιμπν Άουφ (ραντιγιαλλάχου άνχου), είπε: “Κάποιον που να ξέρει τη Σούννα (Παράδοση) του Προφήτη του Θεού και κάποιον που να γνωρίζει τα κληρονομικά τόσο καλά όσο η Άισα, δεν είδα.”

   Ένας από τους μαθητές της Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα), ο Μασρούκ, είχε πει: “Ορκίζομαι στον Θεό, πολλοί απ’ τους Σαχάμπα (Ακόλουθους) του Προφήτη έρχονταν στην Άισα και τη ρωτούσαν για τα κληρονομικά και άλλα νομικά θέματα.”

   Ο Οσάμα ιμπν Ζέιντ (ραντιγιαλλάχου άνχου) είπε στον προφήτη Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ): “….εμείς για την Άισα δεν ξέρουμε τίποτα άλλο παρά προκοπή.”

   Ο Προφήτης κάποτε ρώτησε την Ζέιναμπ μπιντ Τζαχς (ραντιγιαλλάχου άνχα) τη γνώμη της για την Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) και η Ζέιναμπ απάντησε:…εγώ για την Άισα δεν έχω παρά την καλύτερη μαρτυρία.”

   Ο Αλλάμα ιμπν Χαζμ (ραχίμαχουλλάχ) είπε: “Η Άισα δεν είναι μόνο πιο πάνω απ’ τις γυναίκες και απ’ την οικογένεια της αλλά μετά τον Προφήτη είναι πιο πάνω ακόμα και απ’ τους ακολούθους του.” (Asr–i Saadet, 3-426;)

   Ο Ιμπν Ταϊμίιγια και ο μαθητής του Ιμπν αλ-Κάιγιμ αλ-Τζαουζίγια (ραχίμαχουμουλλάχ) είπανε: “Όσον αφορά την ανωτερότητα, τη θέση στη μέλλουσα ζωή την ξέρει μόνο ο ΑΛΛΑΧ Σουμπχάνα ουά Ταάλα. Όσον αφορά την ανωτερότητα στη δικαιοσύνη, η πιο ανώτερη γυναίκα είναι η (κόρη του Προφήτη) Φάτμα ουζ-Ζάχρα. Όσον αφορά την ανωτερότητα στην προτεραιότητα, η πρώτη γυναίκα που πίστεψε, η πρώτη γυναίκα που δέχτηκε το Ισλάμ πριν απ’ όλους και στήριξε τον Προφήτη ήταν η Χαντίτζα αλλά όσον αφορά τη θρησκευτική γνώση, όσον αφορά την ηθική και μορφωτική τελειότητα, κανένας δεν μπορεί να συναγωνιστεί την Άισα.” (Asr–i Saadet, 3-426;)

   Η Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) είναι το μεγάλο παράδειγμα ότι στις πρώτες γενιές των μουσουλμάνων οι γυναίκες δεν καταπιέζονταν (όπως δυστυχώς γίνεται σήμερα) και μπορούσαν να ανεβούν πνευματικά πιο πάνω από έναν άντρα και να τον ξεπεράσουν, ακόμα και να καθοδηγήσουν πολλές φορές έναν άντρα.

   Πολλοί λοιπόν με κακία και μίσος για το Ισλάμ και για τον προφήτη Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ), κατηγόρησαν άδικα τον Προφήτη για τον γάμο του με την Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα). Μια παρόμοια διαπίστωση έκανε ο Ανατολιστής Baudly, ο οποίος είπε:

   “Παρόλο που η Άισα ήταν πολύ νέα, μεγάλωσε τόσο γρήγορα, όσο κάθε κορίτσι στην Αραβία. Η πρόωρη αυτή ανάπτυξη προκαλεί πρόωρη ωρίμανση…ο γάμος αυτός απασχόλησε ορισμένους ιστορικούς του Μουχάμμεντ και τον είδαν από το πρίσμα του σύγχρονου καιρού. Ξέχασαν ότι ένας τέτοιος γάμος αποτελεί ακόμα συνήθεια στην Ασία και την ανατολική Ευρώπη και αποτελούσε συνήθεια στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, μέχρι πριν από μερικά χρόνια…μία απόδειξη για το ότι η Άισα είχε μεγαλώσει πρόωρα και ήταν σοφή, αποτελεί το ότι όλοι αισθάνθηκαν την ύπαρξη της μόλις μπήκε στο σπίτι του Μουχάμμεντ. Γνώριζε πολύ καλά ποια θα ήταν η θέση της. Είχε επιβάλλει την προσωπικότητα της από την πρώτη ημέρα που έμεινε στα δωμάτια του Προφήτη…” (βλ. “Το Ισλάμ στο εδώλιο”, του Σάουκι Άμπου Χαλίλ)

   Όπως είπα, η Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) ήταν ένα πρόωρα αναπτυγμένο κορίτσι. Ο Άμπου Μούσα αλ-Άσαρι (ραντιγιαλλάχου άνχου) είπε ότι ο προφήτης Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ) είπε: “Η ανωτερότητα της Άισα σε σχέση με τις άλλες γυναίκες, είναι όπως η ανωτερότητα του θαρίντ (είδος φαγητού) πάνω απ’ τα άλλα φαγητά. Μερικοί άντρες έφτασαν σ’ αυτό το επίπεδο αλλά καμία γυναίκα εκτός από τη Μάριαμ μπιντ Ιμράν (Παναγία) και την Άσια τη γυναίκα του Φαραώ (την εποχή του Μωυσή).” (Sahih al–Bukhari, no. 4.643;)

   Κάποτε ο Προφήτης, είχε έναν γείτονα απ’ την Περσία ο οποίος προσκάλεσε τον Προφήτη για γεύμα. Ο Προφήτης τότε τους ρώτησε αν προσκαλούσαν μαζί του και την Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) και του είπαν ότι η πρόσκληση ίσχυε μόνο για τον προφήτη. Ο Προφήτης τότε αρνήθηκε την πρόσκληση. Τρεις φορές μέσα σε λίγη ώρα γείτονας αυτός επανέλαβε στον προφήτη και τρεις φορές ο Προφήτης αρνήθηκε την πρόσκληση, γιατί δεν είχαν προσκαλέσει και την Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα). Όταν για τρίτη φορά ζήτησαν από τον Προφήτη να έρθει στο σπίτι του γείτονα του να φάει, ο Προφήτης ρώτησε αν η πρόσκληση ίσχυε και για την Άισα και όταν του είπαν ότι ίσχυε και γι’ αυτήν, τότε αποδέχτηκε την πρόσκληση. (Sahih Muslim, athrib 199; & Sunan Nasai, Talaq, 23;)

   Μου αρέσει!

  2. Εδώ τώρα θα ήθελα να κάνω σε όλους μια ερώτηση. Αν ο προφήτης Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ) ήταν παιδόφιλος όπως ισχυρίζονται οι εχθροί του Ισλάμ, γιατί τότε δεν παντρεύτηκε μόνο με μικρά κοριτσάκια; Ο Προφήτης λοιπόν παντρεύτηκε αρχικά τη Χαντίτζα (ραντιγιαλλάχου άνχα) ή οποία ήταν μεγαλύτερη του κατά 15 χρόνια και έμεινε παντρεμένος μόνο μαζί της για 25 χρόνια, χωρίς στη διάρκεια αυτή να πάρει κάποια άλλη γυναίκα. Οι πολλοί γάμοι του προφήτη Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ) με περισσότερες από τέσσερις συζύγους, πρέπει να θεωρηθούν σαν υπακοή στην διαταγή του ΑΛΛΑΧ και όχι για σαρκικές επιθυμίες, που τόσο πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται. Το αραβικό περιβάλλον εκείνης της εποχής ήταν μολυσμένο με πολλά κακά μεταξύ των οποίων ήταν η μοιχεία και παράνομη συνουσία πριν από τον γάμο. Παρά τη διαβίωση του σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δεν επέτρεψε ποτέ αυτές τις κακές πράξεις.

   Η σεμνότητά του ήταν τόσο δημοφιλής μεταξύ των ανθρώπων, έτσι ώστε όταν ανακοίνωσε ο προφήτης Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ) την προφητεία του, οι άνθρωποί του κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να τον ντροπιάσουν με την κατηγορία ότι έγινε ποιητής, ότι κάνει άσκηση μαγικής τέχνης, ότι έγινε παράφρων, κ.λ.π…. Εντούτοις, κανένας δεν τον κατηγόρησε ποτέ για οποιαδήποτε απρεπή πράξη.

   Αξίζει εδώ να πούμε ότι στη φεουδαρχική Ευρώπη ο γάμος ανήλικων παιδιών θεωρούνταν ως ένα διπλωματικό μέσο μεταξύ των αριστικρατών, ώστε να δημιουργούνται στενοί δεσμοί μεταξύ των ισχυρών οικογενειών. Οι χριστιανοί βασιλιάδες παντρευόντουσαν κορίτσια από την ηλικία των εννέα, σύμφωνα με ένα άρθρο που γράφτηκε από την καθηγήτρια Lynda Garland του Πανεπιστημίου της Νέας Αγγλίας:

   “Μικρές (παιδιά) νύφες, είτε από το Βυζάντιο είτε ξένες πριγκίπισες, ήταν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, ιδίως από τα τέλη του δωδέκατου αιώνα. Η Ειρήνη Δούκαινα, σύζυγος του Αλέξιου Α’ Κομνηνού, ήταν δώδεκα στον γάμο της, και η αυτοκράτειρα πριν ήταν δεκαπέντε. Η πριγκίπισσα (του Βυζαντίου) Θεοδώρα, ανιψιά του Μανουήλ, ήταν στο δέκατο τρίτο έτος της, όταν παντρεύτηκε τον Βαλδουίνο (Γ) των Ιεροσολύμων, και η Μαργαρίτα-Μαρία της Ουγγαρίας παντρεύτηκε τον Ισαάκιο Β’ Άγγελο στην ηλικία των εννέα.” (πηγή: Luc.edu)

   Ο προφήτης Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ) ήταν πολύ όμορφος και ελκυστικός. Πολλές όμορφες γυναίκες από τις αξιότιμες οικογένειες, του πρότειναν ακόμη και το γάμο αλλά τις απέρριπτε. Αντ’ αυτού, όταν ήταν μόνο 25 ετών παντρεύτηκε μια χήρα (τη Χαντίτζα) που είχε παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της. Εξετάζοντας το γεγονός ότι ήταν το ομορφότερο πρόσωπο που ο ΑΛΛΑΧ έχει δημιουργήσει, πολλές γυναίκες τον επιθυμούσαν για γάμο. Ακολούθησε τις επιθυμίες του; Δεν υπήρξε κανένα εμπόδιο γ’ αυτόν να κάνει έτσι. Σαν έφηβος που ήταν, θα μπορούσε να είχε πολλές όμορφες γυναίκες, αλλά προτίμησε να παντρευτεί μια χήρα κατά 15 χρόνια μεγαλύτερη του. Έζησαν μαζί 25 χρόνια, η οποία γέννησε όλα τα παιδιά του εκτός από ένα.

   Όταν ο Προφήτης ήταν 50 ετών, πέθανε Χαντίτζα (ραντιγιαλλάχου άνχα). Εκείνα τα 25 χρόνια ο προφήτης Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ) ήταν μονογαμικός. Ο Προφήτης έκανε πολύγαμους γάμους μόνο όταν έγινε 51 χρονών.

   Μετά τα 51 του παντρεύτηκε την Σάουντα (ραντιγιαλλάχου άνχα) και την Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα). Η Σάουντα (ραντιγιαλλάχου άνχα) έζησε μαζί του αμέσως, αλλά η Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) ήρθε να ζήσει μαζί του το 2ον έτος της χίτζρα, όταν ήταν ο προφήτης Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ) περίπου 54 ετών. Μάλιστα ο Προφήτης πέθανε στα χέρια της Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα). Ο Γιάχια είπε ότι ο Μάλικ είπε ότι ο Γιάχια ιμπν Σαϊντ είπε ότι η Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) είπε: «Είδα τρία φεγγάρια να πέφτουν μέσα στο δωμάτιο μου και ανέφερα το όνειρο μου στον Άμπου Μπακρ ας-Σιντντίκ. Τότε, όταν ο Απεσταλμένος του Θεού πέθανε και θάφτηκε στο σπίτι μου, ο Άμπου Μπακρ μου είπε: ‘αυτό είναι το ένα από τα φεγγάρια σου και είναι ο καλύτερος από αυτά‘.» (Malik, Muwatta, kitab 16, no. 10.30;)

   Τα άλλα 2 φεγγάρια που είδε η Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) στο όνειρο της ήταν ο ίδιος ο Άμπου Μπακρ και ο Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ (ραντιγιαλλάχου άνχουμα) που μετά τον θάνατο τους θάφτηκαν δίπλα στον προφήτη Μουχάμμεντ. (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ).

   Στα 55 του χρόνια (3ον έτος της χίτζρας) παντρεύτηκε την Χάφσα (ραντιγιαλλάχου άνχα). Μετά από μερικούς μήνες, παντρεύτηκε την Ζέιναμπ (ραντιγιαλλάχου άνχα) κόρη του Χουζέιμα που έζησε μαζί του για μόνο 3 ή 18 μήνες (όπως καταγράφεται σε διαφορετικές αφηγήσεις) πριν τον θάνατο της.

   Στα 56 του χρόνια (4ον έτος της χίτζρα) παντρεύτηκε την Ούμ Σαλάμα (ραντιγιαλλάχου άνχα). Στα 57 του χρόνια (5ον έτος της χίτζρας) παντρεύτηκε τη Ζέιναμπ μπιντ Τζαχς (ραντιγιαλλάχου άνχα). Στα 58 του χρόνια (6ον έτος της χίτζρας) παντρεύτηκε την Τζουβαϊρίγια (ραντιγιαλλάχου άνχα). Στα 59 του χρόνια (7ον έτος της χίτζρας) παντρεύτηκε την Ούμ Χαμπίμπα (ραντιγιαλλάχου άνχα), μετά τη Σαφίγια (ραντιγιαλλάχου άνχα) και μετά τη Μαϊμούνα (ραντιγιαλλάχου άνχα) μέσα σε ένα χρόνο.

   Από την ανωτέρω εξήγηση, είναι σαφές ότι ο προφήτης Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ) ήταν μονογαμικός μέχρις που ήταν 50 χρονών. Οι πολύγαμοι γάμοι του, συνήθως με χήρες ήταν μετά από την ηλικία 51 χρονών, με την εντολή του ΑΛΛΑΧ. Εάν ο Προφήτης ακολουθούσε τις σαρκικές επιθυμίες του και μόνο αυτές, θα παντρευότανε μόνο με παρθένες και θα τα τις άλλαζε σε μικρές χρονικές περιόδους. Εφόσον η πολυγαμία του Προφήτη ήταν από την διαταγή του ΑΛΛΑΧ (τις περισσότερες φορές), επομένως, η φρόνηση εκείνης της διαταγής δεν μπορεί να εξεταστεί ούτε να κατανοηθεί.

   Εδώ τώρα θα ήθελα να αναφέρω ότι πολλές σύζυγοι του προφήτη Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ), ήταν νομικοί του Ισλάμ και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην εξάπλωση και στη διδασκαλία του Ισλάμ. Μόνο η Άισα (ραντιγιαλλάχου άνχα) αφηγήθηκε περίπου 2210 αχαντίθ (ρήσεις, λόγια) του Προφήτη όσον αφορά τους διαφορετικούς νόμους, πρότυπα χαρακτήρα,συμπεριφορά, κ.λ.π. Οι συνολικοί σπουδαστές της ήταν περίπου 200, δίδασκε την Ισλαμική θρησκευτική γνώση για 48 χρονιά μετά τον Προφήτη.

   Οι αφηγήσεις της Ούμ Σαλάμα (ραντιγιαλλάχου άνχα). συμπληρώνουν συνολικά μέχρι τις 378. Ένας από τους σχολάρχες του Ισλάμ ο Ιμπν αλ-Κάιγιμ αλ-Τζαουζϊγια (ραχίμαχουλλάχ) αναφέρει ότι οι νομικές αποφάσεις της Ούμ Σαλάμα (ραντιγιαλλάχου άνχα) μετά τον Προφήτη, είναι τόσες πολλές, που συντάσσεται ένα ολόκληρο βιβλίο.

   Η αποστολή του προφήτη Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ), ήταν να προσηλυτίσει τούς ανθρώπους και να διαδώσει το Ισλάμ. Με τον γάμο του με μια γυναίκα, συνήθως ολόκληρη η φυλή της αποδεχότανε το Ισλάμ. Αυτός ήταν ο σκοπός του γάμου του με πολλές γυναίκες.

   Ο προφήτης Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ) μετέτρεψε το κακά της κοινωνίας με τις πράξεις του. Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής απέφευγαν να παντρεύονται με χήρες, ειδικά εάν αυτές είχαν ήδη παιδιά από τους προηγούμενους συζύγους τους. Γι’ αυτό ο Προφήτης με τον γάμο του με μια χήρα άλλαξε τη λανθασμένη ιδεολογία των ανθρώπων. Επιπλέον, μεταρρύθμισε την κοινωνία που έκανε κακή χρήση των ορφανών, με τη φροντίδα των ορφανών των γυναικών που παντρεύτηκε.

   Αυτοί δεν είναι παρά μόνο μερικοί λόγοι πίσω από τη φρόνηση του προφήτη Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ), όσον αφορά την πολυγαμία του.

   Πηγές:

   1) Sabeel Ahmed, “Why Did Prophet Muhammad (pbuh) Marry Young Aisha”, 1998.
   2) Khadija J. Asad, “The Role of Women in the History of Islam”.
   3) Shahul Hameed, “Aisha bint Abu Bakr”.
   4) Ibn Kathir, “Aisha bint Abi Bakr”.
   5) Sirat-I-Aisha, on the authority of Tirmidhi.
   6) Asr-i Saadet 3-426.
   7) Το Ισλάμ στο εδώλιο, του Σάουκι Άμπου Χαλίλ, εκδώσεις ETRA.

   Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.