Το Κάλεσμα του Κθούλου

Στο τρίτο επεισόδιο του Νεκροτομείου, ο Ιατροδακαστής διαβάζει «Το Κάλεσμα του Κθούλου» του αγαπημένου Χ. Φ. Λάβκραφτ και εμείς, κλείνουμε φώτα, ανάβουμε κεριά και κρεμόμαστε απ’ τα χείλη του.

Επισκεφθείτε το εξαιρετικό Νεκροτομείο για περισσότερα νεκρά καλούδια.

Σκοτώνοντας για μια εταιρία…

Με κάθε σεβασμό στο δολοφονημένο παλικάρι. Χωρίς κανένα σεβασμό στο κάθε επικίνδυνο και ανάξιο ύπαρξης σκουπίδι, που θεωρεί πως μπορεί να σκοτώσει και να σακατέψει στο ξύλο κάποιον που υποστηρίζει μιαν αντίπαλη ομάδα. Και αν κάποιοι τη βρίσκουνε να πηγαίνουν και να ξεκαυλώνουν σπάζοντας ο ένας τα μούτρα του άλλου, είναι δικαίωμα τους, αρκεί να είναι σύμφωνες και οι δύο πλευρές. Και αν η εταιρία σας έχει μέσα σκατά… καθαρίστε την ή φάτε τα!

Εκδόσεις Το Κόλο