Αρχείο ετικέτας Γιώργος Μικάλεφ

#ινφλουένσε

Με τι μπρίο, με τι χάρη
Και με βλέμμα από μοσχάρι
Διαφημίσεις, χορηγίες
Τόσα χρόνια επιτυχίες
Δείχνει κώλο και τρεντάρει
Να χει πράμα να σνιφάρει
Μια δουλευταρού από κούνια
Και οι τεμπέληδες μιλιούνια
Πρότυπο για όλες τις κόρες
Και o tempora o mores