δώσε κάτι κυρία

Εάν θέλετε να διαβάζετε περισσότερο και ποιοτικότερο «ΚΟΛΟΧΑΡΤΟΝ» και έχετε paypal, στείλτε μας κανένα δίφραγκο ή ό,τι έχετε ευχαρίστηση τέλος πάντων εδώ γράφοντας «δωρεά» ή στείλτε μας ένα mail στη διεύθυνση micalefgeorge@gmail.com για να σας δώσουμε πληροφορίες για δωρεά χωρίς καμιά παρακράτηση. Ευχαριστούμε από καρδιάς! Την αγάπη μας!